Ενημέρωση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  29  ΜΑΪΟΥ  2022 Από ώρα 10:00 έως 13:00

Προσφέροντας λίγο αἷμα βοηθᾶμε τούς συνανθρώπους μας, τόν ἑαυτό μας, τούς συγγενεῖς μας καί τούς φίλους μας. Κάθε ἄνθρωπος γίνεται αἱμοδότης ἐφ’ ὅσον εἶναι ὑγιής καί ἔχει ἡλικία μεταξύ 18 καί 62 ἐτῶν.

ΣΑΣ  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  !

Πρός

τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο

καί τούς εὐ­σε­βεῖς Χρι­στια­νούς

τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας

Τήν Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, εἰς τόν Ἱερόν Ναό μας, θά τελεσθεῖ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ τοῦ ΤΗΡΩΝΟΣ.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου καί Ὥρα 8.30 μ.μ.

ΠΕΡΑΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου καί Ὥρα 0.30 π.μ.

Κύλιση στην Αρχή