Σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε το παιδί μου στους κατασκηνωτές της παρακάτω κατασκηνωτικής περιόδου.

Οι θέσεις για την Β' και Γ' περίοδο έχουν συμπληρωθεί.

Συμφωνώ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με την Ελληνο-Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή, που προβλέπει ο κατασκηνωτικός κανονισμός, καθώς επίσης και για την οικονομική συμμετοχή μου με το ποσό των:

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρακαλούμε να κατατίθενται το 100% της οικονομικής συμμετοχής .

  • Για τις περιόδους Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ 200  Εὐρώ το  κάθε παιδί. Για την περίοδο Ε΄ 180  Εὐρώ το κάθε παιδί. 
  • Ειδική μειωμένη συμμετοχή για αδέλφια: Για το κάθε παιδί  των περιόδων ης  Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ 180  Εὐρώ και για την περίοδο Ε΄ 150 Εὐρώ το κάθε παιδί.   

Μπορείτε να καταθέτετε την συμμετοχή σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,

Aρ. Λογ. : GR0601720380005038099125948

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με ποια παιδιά (μέχρι 2) θα ήθελε να είναι στην ομάδα;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Αν ναι Συμπληρώστε:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Κύλιση στην Αρχή